ยกยอ-มารีน่า”ทัวร์ไหว้พระสักการะถวายเทียนพรรษา 9 วัด”

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม ที่ผ่าน ยกยอ-มาริน่า จัดรายการล่องเรือไหว้พระถวานเทียนพรรษา 9 วัดรับเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมกันทำบุญ บำรุงขวัญ เสริมกำลังสร้างใจ ต้านภัยโควิด-19

นายมนูญ พุฒิทอง กรรมการผู้จัดการห้องอาหารยกยอ-มารีน่า เปิดเผยว่า กิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัดนี้  ห้องอาหารยกยอ-มาริน่า  จัดให้บริการม่อย่างต่อเนื่อง  เพิ่งหยุดให้บริการในช่วงการแพร่ระบาด โควิด-19  และกลับมาจัดใหม่อีกครั้งเมืีอ 4 กรกฏาคม ในโอกาสเข้าพรรษา

สำหรับทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล ล่องเรือแวะตามวัดที่ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดพระอารามหลวง และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประชาชนเคารพเลื่อมใสศรัทธาพุทธศาสนา ระหว่างทางที่เรือผ่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชน 2 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับการเดินทางทัวร์ไหว้พระถวายเทียนพรรษากับห้องอาหารยกยอ-มารีน่า พร้อมกันตั้งแต่ 7.00 – 8.00 น.ที่ห้องอาหารยกยอ-มารีน่า ถนนท่าดินแดง ซอย 20 เขตคลองสาน โดยทางห้องอาหารยกยอ- มารีน่า เตรียมอาหารเช้าไว้บริการ การเดืนทางเริ่มตั้งแต่สะพานกรุงเทพฯ ไปจนถึง สะพานพระราม 5 จากนั้นก็ล่องกลับ

วัดแรกที่แวะคือวัดกัลยาณมิตรซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัย ร.3 เพื่อกราบสักการะองค์ “ พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “ซำปอกง”  พระพุทธธูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือและเรียกขานกันว่า “หลวงพ่อโตวัดกัลยา”

จากนั้นจะไปไหว้พระปรางค์องค์ใหญ่ที่สูงตระหง่านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่วัดอรุณราชวราราม

ตามด้วยวัดระฆังโฆสิตาราม เพืีอกราบสักการะขอพร สมเด็นพระพุฒิจารย์โต พรหมรังษี ผู้ทรงกำเนิดพระคาถาชินบัญชรและพระสมเด็จล้ำค่าสุดยอดปรารถนาของชาวไทย

ถัดไปคือวัดราชาธิวาส (เดิมชื่อวัดสมอราย) กราบพระสัมพุทธพรรณี พระประธาน ในพระอุโบสถ และชื่นชมกับจิตรกรรมฝาผนังภายในแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงร่างภาพ และ ศาสตราจารย์ ซี.ริโกลี จิตรกร ชาวอิตาเลียน เป็นผู้เขียนด้วยการใช้สีปูนเปียก

ใกล้เที่ยงเรือก็แล่นทวนน้ำไปไหว้พระที่วัดเฉลิมพระเกียรติ เพืีอกราบขอพรพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ที่ประดิษฐานภายในพระวิหารหลวงหรือเรียกกันว่าวิหารพระศิลาขาว  พร้อมทำบุญให้อาหารปลาหน้าวัด

ระหว่างเรือวนกลับ เป็นช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

รอบบ่ายเรือบ่องมาถึงวัดเทวราชกุญชร ขึ้นกราบพระประธาน พระพุทธเทวราชปฏิมากร และชมพิพิธภัณฑ์สักทอง กราบพระบรมสารีริกธาตุ ,กราบรูปหุ่นขี้ผึ้ง สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์ 18 พระองค์และพระอริยสงฆ์

เสร็จแล้วข้ามฟากไปวัดคฤหบดี เพื่อกราบพระพุทธแซกคำ พระทองคำทั้งองค์ที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก พร้อมฟังตำนานการสร้างเบี้ยแก้ของหลวงปู่ทัดอดีตเจ้าอาวาส ปัจจุบันนี้เป็นสุดยอดวัตถุมงคลของวัดและปัจจุบันพบเห็นได้ยาก

คล้อยบ่ายเรือล่องถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กราบพระพุทธนาคศักดิ์สิทธิ์ ในพระวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย  และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ และชมอุทยานเขามอ(เขาเต่า) เป็นภูเขาจำลองขนาดเล็ก

ปิดท้ายรายการด้วยวัดวรจรรยาวาส วัดแห่งนี้สร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดหันหน้าสู่แม่น้ำ ด้านเหนือติดกับคลองบางขวางจึงเรียกว่า”วัดบางขวางล่าง” ปัจจุบันสร้างพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ไว้หน้าวัดริมแม่น้ำ ให้ผู้สัญจรไปมาในแม่น้ำเจ้าพระยาได้กราบสักการะ รวมถึงผู้ที่เดินทางมากราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดแห่งนี้

ก่อนกลับ ห้องอาหารยกยอพาไปช็อปปิ้งที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถ่ายรูปริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยามเย็น ชมความยิ่งใหญ่ตระกาลตา “เมืองแห่งความรุ่งโรจน์อันเป็นนิรันดร์” 

จากนั้นก็เดินทางกลับถึงท่าเรือห้องอาหารยกยอ-มารีน่า เวลา 18.00 น. ด้วยความปลอดภัย ตลอดการเดินทาง

นายมนูญเปิดเผยว่า ครั้งต่อไปจะจัดในวันที่ 25 กรกฏาคม 2563 โดยเรือจะแล่นไปจนถึงวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร ที่เกาะเกร็ด นนทบุรี

สำหรับค่าบริการนั้นตกท่านละ 1,400 บาทเท่านั้น โดยรวมค่าบริการทุกอย่าง) ทั้งอาหารเช้า-อาหารกลางวัน-ค่าเรือ-ค่าบริการของ มัคคุเทศก์ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ท่านที่สนใจต้องการร่วมเดินทางล่องเรือไหว้พระ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณมนูญ พุฒทอง,คุณแมว,โทร. 081-341-5522,089-200-4971

หรืออีกช่องทางสามารถติดตามได้ที่ http://www.yokyor.co.th
Facebook Page : ยกยอมาริน่า – Startside

#ยกยอมาริน่า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s