หอการค้าไทย-จีน ผนึกความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก (WCEC) ครั้งที่ 16 “ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยภูมิปัญญานักธุรกิจจีน ”